ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္းအလင္းေရာင္အစီအစဥ္

Posted by on in လူရႊင္ေတာ္ၿပိဳင္ပဲြ, ေဖ်ာ္ေျဖေရး

Details

ျငိမ္းခ်မ္းျခင္းအလင္းေရာင္အစီအစဥ္

Leave a Reply

  • (will not be published)