ျငိမ္းခ်မ္းေရးအေပၚ လီဆူတိုင္းရင္းသားမ်ားအျမင္ (၂)

Posted by on in Voxpop

Details

ျငိမ္းခ်မ္းေရးအေပၚ လီဆူတိုင္းရင္းသားမ်ားအျမင္ (၂)
ရိုက္ကူး- ဗိုလ္သူရိန္၊ တည္းျဖတ္-ေမာင္တူး။

Leave a Reply

  • (will not be published)