ေၾကးနီထုတ္သူမ်ား

Posted by on in ေခတ္ၿပဳိင္ေကာက္ေၾကာင္းမ်ား

Details

မိ႐ိုးဖလာနည္းနဲ႔ ေၾကးနီထုတ္ၿပီး အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းေနၾကတဲ့ အထက္အညာေဒသက မိသားစုတစ္စုအေၾကာင္းကို တင္ဆက္ထားပါတယ္။

Leave a Reply

  • (will not be published)