ေျမာင္းျမၾကဳိးတံတား ျပတ္က်ၿပီး ဘာေတြျဖစ္သြားသလဲ

Posted by on in Close_Up, အပတ္စဥ္က႑

Details

ေျမာင္းျမၾကဳိးတံတား ျပတ္က်ၿပီးေနာက္ပိုင္း ေျမာင္းျမမွာဘာေတြ ျဖစ္ေနလဲ?
Close-up အစီအစဥ္မွာ အနီးကပ္ေတြ႕ျမင္ရပါမယ္။
DVB TV – 07.04.2018

Leave a Reply

  • (will not be published)