ေျမာင္းျမၾကဳိးတံတား အတိုင္ပင္ခံ သြားၾကည့္၊ ေသဆုံးသူေတြရဲ႔ မိသားစုကို အားေပး

Posted by on in နယ္သတင္း, သတင္း

Details

ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေျမာင္းျမၾကဳိးတံတား ပ်က္က်မႈလာေရာက္စစ္ေဆးမႈျပဳလုပ္ခဲ့သလို တံတားက်ိဳးပ်က္ရာမွာ ေသဆံုးသြားသူေတြရဲ႕ မိသားစုဝင္ေတြကို အားေပးႏွစ္သိမ့္ခဲ့ပါတယ္။

Leave a Reply

  • (will not be published)