ေျပာင္းလုပ္သားေတြကုိင္ဖမ္းဆီးမႈေတြရွိပါ ေျဖရွင္းေပးဖုိ႔ေတာင္းဆုိ

Posted by on in သတင္း, ႏိုင္ငံေရး

Details

သၾကၤန္ပိတ္ရက္ျမန္မာျပည္ျပန္မယ့္ထိုင္းေရာက္ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားေတြကိုတရားမ၀င္ဖမ္းဆီးမႈေတြရွိလာပါကေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေပးးဖို႔ထိုင္းအစိုးရဘက္ကိုေျပာထားေၾကာင္းအလုပ္သမား၀န္ႀကီးဌာနမွတာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာဆိုလိုက္ပါတယ္။

Leave a Reply

  • (will not be published)