ေသးလြန္တုပ္ေကြးေရာဂါအေၾကာင္းအပုိင္း(၁)

Posted by on in ေရာဂါကင္းေ၀း က်န္းမာေရး

Details

ေသးလြန္တုပ္ေကြးေရာဂါအေၾကာင္းအပုိင္း(၁)
ရုိက္ကူး – ဗုိလ္သူရိန္၊ ဒီဗီြဘီ သတင္းေထာက္မ်ား
တည္းျဖတ္ – ေမာင္တူး

Leave a Reply

  • (will not be published)