ေသာက္သုံးေရ အခက္အခဲအတြက္ ေထာင္ၾကီးတန္းေက်းရြာ ၾကိဳးစားခဲ့ပုံ

Posted by on in Fix It, အထူးအစီအစဥ္မ်ား, အပတ္စဥ္က႑

Details

ဧရာဝတီတိုင္း ဖ်ာပံုခရိုင္ အမာၿမိဳ႕နယ္ထဲက ေထာင္ႀကီးတန္းေက်းရြာေလးမွာ ေသာက္သံုးေရ အတြက္ အခက္အခဲျဖစ္ေနၾကပါတယ္။ သူတို႔ ေသာက္သံုးေရ အခက္အခဲေတြအတြက္ ေဒသခံေတြနဲ႔ ပရဟိတအဖြဲ႕ေတြ ဘယ္လိုေတြ ၾကိဳးစားခဲ့ၾကရသလဲ၊ ဒီတပတ္ တေယာက္တလက္ Fix it အစီအစဥ္မွာ တင္ဆက္ထားပါတယ္။
DVB TV – 31.05.2017

Leave a Reply

  • (will not be published)