ေလွစီးေရႊ႕ေျပာင္းသူမ်ားအေရး ကုိ ပူးေပါင္းကိုုင္တြယ္ေျဖရွင္းဖုိ႔လုိ

Posted by on in သတင္း, ႏိုင္ငံတကာ

Details

ေလွစီးေရႊ႕ေျပာင္းသူမ်ားအေရး ကုိ ကိုုင္တြယ္ေျဖရွင္းႏိုုင္ဖိုု႔အတြက္ ေဒသတြင္းႏုိင္ငံေတြက ပူးေပါင္းေျဖရွင္း ေဆာင္ရြက္ၾကဖိုု႔ ထုိင္းႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ၾကီးက ေတာင္းဆိုုလိုုက္ပါတယ္။ ဒီသတင္းကုိ ဦးမ်ဳိးမင္းဦးက ေပးပုိ႔ထားပါတယ္။

Leave a Reply

  • (will not be published)