မူးယစ္သားေကာင္ ေလာပန္းေလာင္း

Posted by on in ေခတ္ၿပဳိင္ေကာက္ေၾကာင္းမ်ား

Details

ေလာပန္းေလာင္းအိပ္မက္နဲ႔ ဖားကန္႔ကုိ ေရာက္လာၿပီး မူးယစ္ေဆးဝါးရဲ႕ သားေကာင္ျဖစ္သြားတဲ့ အမ်ဳိးသမီးတေယာက္အေၾကာင္းကုိ ေခတ္ၿပိဳင္ေကာက္ေၾကာင္းအစီအစဥ္မွ ရွဳစားၾကရမွာပါ။

Leave a Reply

  • (will not be published)