ေလာင္းကစား ဒိုင္ခ်ဳပ္ၾကီးေတြကို ဥပေဒအရ အေရးယူေနေၾကာင္း ေျဖၾကား

Posted by on in မႈခင္း, လႊတ္ေတာ္ေရးရာ, သတင္း

Details

မႏၱေလးတိုင္းေဒသၾကီး လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးမွာ ေလာင္းကစား ဒိုင္ခ်ဳပ္ၾကီးေတြ နဲ႔ပတ္သက္လို႔ ဥပေဒအရထိေရာက္စြာ အေရးယူသြားႏိုင္ဖို႔ ေမးျမန္းခဲ႔တာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး လံုျခံဳေရးနဲ႔နယ္စပ္ေရးရာဝန္ၾကီးက အေရးယူေနေၾကာင္း ေျဖၾကားခဲ႔ပါတယ္။ အိမ္ခိုင္ျမဲ က သတင္းေပးပို႔ထားပါတယ္။
DVB TV – 28.09.2016

Leave a Reply

  • (will not be published)