ေရႊ႕ေျပာင္း လုပ္သားတို႔ အျပန္

Posted by on in Close_Up, အထူးအစီအစဥ္မ်ား, အပတ္စဥ္က႑

Details

ထိုင္းႏိုင္ငံရဲ႕ အလုပ္သမားဥပေဒသစ္နဲ႔ အဖမ္းအဆီးေတြေၾကာင့္ ေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမားေတြ ျမန္မာႏိုင္ငံထဲကို ျပန္လာေနၾကတဲ့အေျခအေနကို Close-up အစီအစဥ္မွာ အနီးကပ္ေတြ႕ျမင္ရပါမယ္။

DVB TV – 07.07.2017

Leave a Reply

  • (will not be published)