ေရႊျပည္နန္း သနပ္ခါးကို တည္ေထာင္သူ ဦးေက်ာ္မင္းႏွင့္ မိတ္ဖက္စကား

Posted by on in Common Ground, အထူးအစီအစဥ္မ်ား, အပတ္စဥ္က႑

Details

ျမန္မာ့သနပ္ခါးေလာကမွာ ေစ်းကြက္ရွယ္ယာအမ်ားဆံုး ရရွိထားတဲ့ ေရႊျပည္နန္း သနပ္ခါးကို တည္ေထာင္သူ ဦးေက်ာ္မင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဦးေကၽာ္မင္းရဲ႕ ဘဝျဖတ္သန္းလာပံု ရင္ဆိုင္လာရတဲ့ အခက္အခဲေတြကို ေမးျမန္းေျပာၾကားခ်က္ေတြကို Common Ground ဖြံ႔ၿဖဳိးစီးပြား မိတ္ဖက္စကား အစီအစဥ္မွာ ရွဳစားရမွာပါ။
DVB TV – 02.04.2017

Leave a Reply

  • (will not be published)