ေရွာက္ခါးသီး ကေန ထုတ္ယူထားတဲ့ အဆီဟာ ျခင္မကိုက္လိမ္းေဆး ထုတ္ယူႏိုင္

Posted by on in က်န္းမာေရး, သတင္း

Details

ေရွာက္ခါးသီး ကေန ထုတ္ယူထားတဲ့ အဆီဟာ ပိုးေလာက္လန္းေတြကို ႏွိမ္ႏွင္းႏုိင္သလို ျခင္မကိုက္လိမ္းေဆး ထုတ္ယူႏိုင္တဲ့အေၾကာင္း သုေတသနပညာရွင္ေတြက ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ဦးစည္သူေဇယ် သတင္ေပးပို႔ထားပါတယ္။
DVB TV – 18.01.2017

Leave a Reply

  • (will not be published)