ဘက္မလိုက္ ေရြးေကာက္ပြဲ ျဖစ္ေရး ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာဖို႔ အဖြဲ႔တခု ျပင္ဆင္

Posted by on in သတင္း, ေရြးေကာက္ပြဲ

Details

လာမယ့္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲကို တရားမွ်တမူရွိၿပီး ဘက္မလိုက္နိုင္တဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲ တခုၿဖစ္လာဖို႔ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာ သြားဖို႔ ေရြးေကာက္ပြဲ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးဆိုင္ရာ အဖြဲ႔တခုကျပင္ဆင္ေနပါတယ္။ ခင္နွင္းၿဖဴစိုး သတင္းေပးပို႔ထားပါတယ္။ DVB TV – 11.08.2015

Leave a Reply

  • (will not be published)