၀န္ၾကီး ဦးအုန္းျမင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ ကိုယ္စားလွယ္က တရား၀င္ေတာင္းပန္မွ အမႈေက်းေအးမယ္လို႔ဆို

Posted by on in သတင္း, ေရြးေကာက္ပြဲ

Details

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးအုန္းျမင့္ရဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲ ကိုယ္စားလွယ္က မွားယြင္း တရားစြဲဆိုတာခံခဲ့ရတဲ့ ဒုတိယ မဲရံုေစာင့္ ဆရာမအေနနဲ႔ အမႈရုုတ္သိမ္းေပးတာအျပင္ တရားရံုးမွာ တရားဝင္ေတာင္းပန္မွ အမႈေက်ေအးေပးႏိုင္မယ္လို ့ေျပာဆိုလိုက္ပါတယ္။ ဦးအာကာ သတင္းေပးပို ့ထားပါတယ္။
DVB TV – 23.02.2016

Leave a Reply

  • (will not be published)