ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္လူထုသတင္းအစီအစဥ္

Posted by on in Election ICJ

Details

ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္လူထုသတင္းအစီအစဥ္
တင္ဆက္ – ေအာင္္ထြန္းျမင့္
တည္းျဖတ္ – ကုိေအာင္
ရုိက္ကူး – လူထုသတင္းသမားမ်ား

Leave a Reply

  • (will not be published)