ေရြးေကာက္ပြဲေန႔ မဲမေပးရ မရွိေအာင္ လုပ္ေနတာရွိေၾကာင္း ဦးတင္ေအး ေျပာ

Posted by on in သတင္း, ေရြးေကာက္ပြဲ

Details

ေရြးေကာက္ပြဲေန႔ မွာ မဲမေပးရ မရွိေအာင္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ ေနတယ္လိုု ့ ျပည္ေထာင္စုု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ဥကၠဌ ဦးတင္ေအးက ေျပာပါတယ္။ မဲဆႏၵရွင္ သက္ေသခံလက္မွတ္ေတြကိုု ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပခါနီးမွာ လိုုက္လံေ၀ေပးမွာ ျဖစ္ၿပီး မဲစာရင္းမွားသည္ျဖစ္ေစ၊ မဲစာရင္းမွာ မပါသည္ျဖစ္ေစ မဲေပးႏိုုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ မဲစာရင္းမွာ နာမည္ေတြ မွားေနရင္လည္း တေယာက္ေယာက္က သက္ေသခံေပးရင္ မဲေပးႏိုုင္မွာ ျဖစ္တယ္လုုိ႔လည္း ေကာ္မရွင္ဥကၠဌ ဦးတင္ေအးက စက္တင္ဘာ ၂၅ရက္ေန႔ ေနျပည္ေတာ္မွာ က်င္းပတဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ က်င့္၀တ္ ဆုိင္ရာညီလာခံမွာ သတင္းေထာက္ေတြကိုု ေျပာဆိုုသြားခဲ့ပါတယ္။
DVB TV – 26.09.2015

Leave a Reply

  • (will not be published)