ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ဥပေဒကို ဒုတိယအႀကိမ္ျပင္ဆင္တဲ့ ဥပေဒၾကမ္းကို တင္သြင္း

Posted by on in သတင္း, ဥပေဒဆုိင္ရာ, ေရြးေကာက္ပြဲ

Details

ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ဥပေဒကို ဒုတိယအႀကိမ္ျပင္ဆင္တဲ့ ဥပေဒၾကမ္းကို တင္သြင္းလိုက္ပါတယ္။ ဒီသတင္းကို ဦးေနၿဖိဳး၀င္းက ေပးပို႔ထားပါတယ္။
DVB TV – 06.12.2016

Leave a Reply

  • (will not be published)