ေရြးေကာက္ပြဲအလြန္ သုံးသပ္ေဆြးေႏြးမႈ စကား၀ိုင္း

Posted by on in သတင္း, ေရြးေကာက္ပဲြ, ေရြးေကာက္ပြဲ

Details

“က်ေနာ္ ဒီလိုုစဥ္းစားတယ္.. က်ေနာ္က USDP မွာေနတယ္ ဘယ္ပါတီမွလဲမကူးဘူး.. တသီးပုဂၢလေတြလဲ လုံး၀ စိတ္မ၀င္စားဘူး.. အဲဒိေတာ့ က်ေနာ္ USDP မွာ ဆက္ေနသင့္ မေနသင့္က ဒီ၃လမွာ အစည္းအေ၀းေတြဘာေတြ ေခၚၿပီးေတာ့ အေျခအေန ၾကည့္လိုုက္ဦးမယ္… ဘာျဖစ္လိုု႔လဲဆိုုေတာ့ က်ေနာ္တို႔ USDP ၾကီးက တကယ့္ reform အစစ္ လုပ္ဖုုိ႔လိုုတယ္..”

ေရြးေကာက္ပြဲအလြန္ ၅ရက္အၾကာ သုုံးသပ္ေဆြးေႏြးမႈ စကား၀ိုင္း
ပါ၀င္ေဆြးေႏြးသူမ်ား
– မ်ဳိးသာထက္ (DVB)
– ဦးလွေဆြ (ဂန္႔ေဂါ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္)
– ဦးသန္းစိုး (အႏိုင္ရ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္သားလွယ္)

DVB TV – 12.11.2015

Leave a Reply

  • (will not be published)