ေရာဂါကင္းေ၀းက်န္းမာေရးအစီအစဥ္

Posted by on in ေရာဂါကင္းေ၀း က်န္းမာေရး

Details

ေရာဂါကင္းေ၀းက်န္းမာေရးအစီအစဥ္
ရုိက္ကူး – ကုိေအာင္(ရခုိင္)၊ ေစာဖုိးစီ၊ ရဲထြဋ္ဦး၊ ေဌးလူိင္(ယင္းမာပင္)
တည္းျဖတ္၊ တင္ဆက္ – ေမာင္တူး

Leave a Reply

  • (will not be published)