ေရာဂါကင္းေ၀းက်န္းမာေရးအစီအစဥ္

Posted by on in ေရာဂါကင္းေ၀း က်န္းမာေရး

Details

ေရာဂါကင္းေ၀းက်န္းမာေရးအစီအစဥ္
ရုိက္ကူး – ရန္ႏုိင္စုိး၊ ပုိင္စုိး ႏွင့္ ဒီဗီြဘီသတင္းေထာက္မ်ား
တင္ဆက္၊ တည္းျဖတ္ – ေမာင္တူး

Leave a Reply

  • (will not be published)