ေရဘုရင္မိေက်ာင္းကုိ ေရထဲမွာ ျပန္လည္တုိက္ခုိက္သည့္ ျခေသၤ့ (႐ုပ္သံ)

Posted by on in သတင္း, ႏိုင္ငံတကာ, ႐ုပ္သံမွတ္တမ္း

Details

ျခေသၤ့တေကာင္ဟာ မိေက်ာင္းတေကာင္ရဲ႕အနံ႔ကို ရေပမယ့္ ျမစ္ေခ်ာင္းကို မကူးမျဖစ္ ကူးျဖတ္ရမယ့္အတြက္ ေရထဲကျဖတ္ၿပီး ဆင္းကူးခဲ့ပါတယ္။

ေရထဲက သားေကာင္ေခ်ာင္းေနတဲ့ မိေက်ာင္းကလည္း ျခေသၤ့ေရထဲ ဆင္းဆင္းခ်င္း ေနာက္ကေန လိုက္ပါေတာ့တယ္။

မိေက်ာင္းႀကီးက ျခေသၤ့ရဲ႕ လည္ကုတ္ကုိ လွမ္းဟပ္လုိက္ခ်ိန္မွာ ၂ ေကာင္လံုး ေရထဲႏွစ္ျမႇဳပ္သြားၿပီး မိေခ်ာင္းစာျဖစ္သြားၿပီလုိ႔ ထင္ရတဲ့ ျခေသၤ့က မိေက်ာင္းပါးစပ္ကလြတ္ ေရေပၚခ်က္ျခင္းေပၚကာ အျမန္ကူးခတ္ၿပီး လြတ္ေျမာက္သြားတာကို မတ္ ၂၅ ရက္ေန႔ကတင္ထားတဲ့ ႐ုပ္သံထဲမွာ ျမင္ရပါတယ္။

ေနာက္ထပ္႐ုပ္သံျမင္ကြင္း တခုထဲမွာေတာ့ ေရထဲကူးျဖတ္လာတဲ့ ျခေသၤ ၂ ေကာင္ ေနာက္ကုိ မိေက်ာင္းက လုိက္လံတုိက္ခိုက္ခဲ့ၿပီး ျခေသၤတေကာင္ လြတ္လြတ္ကြ်တ္ကြ်တ္ ထြက္ေျပးႏုိင္ခ်ိန္မွာ အျခားတေကာင္ကေတာ့ ေနာက္က လုိက္လာတဲ့ မိေက်ာင္းနဲ႔ လြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ အေသအေၾက တုိက္ခိုက္ခဲ့ရတာပါ။

ေနာက္ဆံုးမွာ မိေက်ာင္းနဲ႔တုိက္ခုိက္ခဲ့တဲ့ ျခေသၤ့ လြတ္ေျမာက္ႏုိင္ခဲ့ၿပီး ျမစ္ေခ်ာင္းရဲ႕တဖက္ျခမ္းကို ေအာင္ျမင္စြာ ေရာက္သြားတာကို ႐ုပ္သံထဲမွာ ျမင္ရပါတယ္။

ကမ္းစပ္က မိေခ်ာင္းတေကာင္တည္းကို ျခေသၤ့ ၃ ေကာင္ ဝုိင္းဝန္းတုိက္ခိုက္ၾကေပမဲ့ ျခေသၤေတြႏုိင္ေအာင္ မတိုက္ႏုိင္ခဲ့တာကိုလည္း ေတြ႔ရပါတယ္။

Leave a Reply

  • (will not be published)