ေရဆုံးေျမဆုံး

Posted by on in ေရဆံုးေျမဆံုး

Details

ကေလးအလုပ္သမား သုံးစြဲမႈေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး “ေရဆုံးေျမဆုံး စုံစမ္းေဖာ္ထုတ္” အမည္ရ ႐ုပ္သံ ပထမအႀကိမ္ထုတ္လြင့္မႈကုိ ဒီဗြီဘီ႐ုပ္ျမင္သံၾကားနဲ႔ ဒီဗြီဘီ၀က္ဘ္ဆုိဒ္မွာ ၾကာသပေတးေန႔ ည ၉ နာရီ ၾကည့္႐ႈႏုိင္ပါတယ္။

Leave a Reply

  • (will not be published)