ေရဆုံးေျမဆုံး ကေလးအလုပ္သမားေတြရဲ႕အေၾကာင္း စုံစမ္းေဖာ္ထုတ္

Posted by on in ေရဆံုးေျမဆံုး

Details

ေရဆုံးေျမဆုံး ကေလးအလုပ္သမားေတြရဲ႕အေၾကာင္း စုံစမ္းေဖာ္ထုတ္
ပထမအၾကိမ္ထုတ္လႊင့္မႈ
ၾကာသပေတးေန႔ ည ၉ နာရီ

ျပန္လည္ထုတ္လႊင့္ခ်က္
ေသာၾကာ – နံနက္ ၉ နာရီ ၁၅ မိနစ္
ညေန ၆ နာရီ ၁၅ မိနစ္
အဂၤါ – နံနက္ ၇ နာရီ ၃၀ မိနစ္
ည ၉ နာရီ

Leave a Reply

  • (will not be published)