ေန႔စဥ္ မုိးေလ၀သ ခန္႔မွန္းခ်က္ (၂၀၁၇ ဂြ်န္လ ၁၉ ရက္ေန႔ မနက္ပုိင္း)

Posted by on in မိုးေလ၀သ, သတင္း

Details

DVB – ေန႔စဥ္ မုိးေလ၀သ ခန္႔မွန္းခ်က္ (၂၀၁၇ ဂြ်န္လ ၁၉ ရက္ေန႔ မနက္ပုိင္း)

ျမန္မာတနုိင္ငံလံုးမွာ မုိးရြာသြနး္နုိင္မွုျမင့္မားနုိင္ျပီး မုိးေရခ်ိန္ေတြကေတာ့ ၂၀ မီလီမီတာမွ ၈၀-၁၀၀မီလီမီတာ ၀န္းက်င္ေလာက္ထိ ရြာသြနး္နုိင္တယ္လုိ႔ ခန္႔မွနး္ထားပါတယ္။
တင္ဆက္ – လြင္မိုးေအာင္
DVB TV – 19.06.2017

Leave a Reply

  • (will not be published)