ေန႔စဥ္ မုိးေလ၀သ ခန္႔မွန္းခ်က္ (၂၀၁၇ ဇူလုိင္လ ၂၆ ရက္ေန႔ မနက္ပုိင္း)

Posted by on in မိုးေလ၀သ, သတင္း

Details

DVB – ေန႔စဥ္ မုိးေလ၀သ ခန္႔မွန္းခ်က္ (၂၀၁၇ ဇူလုိင္လ ၂၆ ရက္ေန႔ မနက္ပုိင္း)

မြန္ျပည္နယ္ ကရင္ျပည္နယ္ တနၤသာရီတုိင္းတို႔မွာ မ္ုိးေရခ်ိန္က ၁၀၀မီလီမီတာ ၀န္းက်င္ေလာက္ထိ ျမင့္တက္နုိ္င္ပါတယ္။

တင္ဆက္ – လြင္မိုးေအာင္
DVB TV – 26.07.2017

Leave a Reply

  • (will not be published)