ေန႔စဥ္ မုိးေလ၀သ ခန္႔မွန္းခ်က္ (၂၀၁၇ ဇူလုိင္လ ၄ ရက္ေန႔ မနုက္ပုိင္း)

Posted by on in မိုးေလ၀သ, သတင္း

Details

DVB – ေန႔စဥ္ မုိးေလ၀သ ခန္႔မွန္းခ်က္ (၂၀၁၇ ဇူလုိင္လ ၄ ရက္ေန႔ မနုက္ပုိင္း)

ကခ်င္ျပည္နယ္ ခ်င္းျပည္နယ္ ရွမး္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပုိင္းနဲ႔ ေတာင္ပုိင္းတုိ႔မွာ ေန႔အပူခ်ိန္ေတြက ၂၃-၂၈ ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္ေလာက္ရွိနုိ္င္ျပီး က်န္ေဒသေတြမွာ ၂၉-၃၅ ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္ေလာက္ရွိနုိင္ပါတယ္။

တင္ဆက္ – လြင္မိုးေအာင္

DVB TV – 04.07.2017

Leave a Reply

  • (will not be published)