ေန႔စဥ္ မုိးေလ၀သ ခန္႔မွန္းခ်က္ (၂၀၁၇ ဇြန္လ ၂၆ ရက္ေန႔ မနက္ပုိင္း)

Posted by on

Details

DVB – ေန႔စဥ္ မုိးေလ၀သ ခန္႔မွန္းခ်က္ (၂၀၁၇ ဇြန္လ ၂၆ ရက္ေန႔ မနက္ပုိင္း)

ေလတုိက္ခတ္ႏုိင္မႈက ရခုိင္ကမ္းရိုးတန္းမွာ တနာရီ ၁၅ မုိင္ကေန ၁၇ မုိင္၊ က်န္ကမ္းရိုးတန္းမွာ တနာရီ ၁၈ မုိင္ကေန မုိင္ ၁၀ ႏႈန္းတုိက္ခတ္ႏိ္ုင္ပါတယ္။

တင္ဆက္ – လြင္မိုးေအာင္

Leave a Reply

  • (will not be published)