ေန႔စဥ္ မိုးေလ၀သ ခန္႔မွန္းခ်က္

Posted by on in မိုးေလ၀သ, သတင္း

Details

ေန႔စဥ္ မိုးေလ၀သ ခန္႔မွန္းခ်က္

ေန႔အပူခ်ိန္ခန္႔မွနး္ခ်က္ကေတာ့ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ခ်င္းျပည္နယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္းေဒသေတြမွာ ၂၈ ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္ကေန ၃၂ ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္ေလာက္၇ွိႏို္င္ျပီး က်န္ေဒသေတြမွာ ၃၃ ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္ကေန ၄၂ ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္ေလာက္ရွိႏုိင္ပါတယ္။

တင္ဆက္ – ယြန္းရတီ
DVB TV – 04.05.2017

Leave a Reply

  • (will not be published)