ေန႔စဥ္မုိးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္

Posted by on in မိုးေလ၀သ

Details

ေန႔စဥ္မုိးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္
တင္ဆက္ – ယြန္းရတီ
ရုိက္ကူး – ဒီဗီြဘီ
တည္းျဖတ္ – ယြန္းရတီ

Leave a Reply

  • (will not be published)