ေနျပည္ေတာ္ ရုပ္ရုင္ရံုကို ဒစ္ဂ်စ္တယ္စနစ္ ေျပာင္းလဲျပသမယ္

Posted by on in နည္းပညာ, သတင္း

Details

ရက္ ၁၀၀ စီမံခ်က္မွာ မႏၱေလးျမိဳ႕က ေနျပည္ေတာ္ ရုပ္ရုင္ရံုကို ဒစ္ဂ်စ္တယ္စနစ္ ေျပာင္းလဲျပသသြားမွာျဖစ္သလို ပုဂလိကကို ေရာင္းလိုက္တဲ့ ရုပ္ရွင္ရံုေတြ ျပန္လည္ မဖြင့္ရင္ တရားစြဲဆိုသြားမယ္လုိ႕ မႏၱေလးတိုင္း ရုပ္ရွင္ျမွင့္တင္ေရး ဦးစီးဌာနက ေျပာပါတယ္။ တာရာ သတင္းေပးပို႔ထားတာပါ။

Leave a Reply

  • (will not be published)