ေနေရာင္ျခည္စြမ္းအင္ ဒီဇယ္အင္ဂ်င္တို႔နဲ႔ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးေရး အစီအစဥ္ စတင္

Posted by on in နည္းပညာ, နယ္သတင္း, သတင္း

Details

မေကြးတုိင္း ေရစႀကိဳၿမိဳ႕နယ္မွာ ေနေရာင္ျခည္စြမ္းအင္ ဒီဇယ္အင္ဂ်င္တို႔နဲ႔ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးေရး အစီအစဥ္ကို မေကြးတုိင္း ေဒသႀကီးအစိုးရက စတင္လိုက္ျပီျဖစ္ပါတယ္။ ဦးေဇာ္ေဖ သတင္းေပးပုိ႔ထားပါတယ္။
DVB TV – 28.07.2016

Leave a Reply

  • (will not be published)