ေနေရာင္ျခည္စြမ္းအင္သုုံး ေလယာဥ္ဟာ ကမာၻတပတ္ျပည့္လိုု႔ UAE ႏုိင္ငံျပန္ေရာက္

Posted by on in နည္းပညာ, သတင္း

Details

ျမန္မာႏိုုင္ငံကို တေထာက္နားျပီး ကမာၻပတ္တဲ့ ေနေရာင္ျခည္စြမ္းအင္သုုံး ေလယာဥ္ဟာ ကမာၻတပတ္ျပည့္လိုု႔ UAE အာရပ္ေစာ္ဘြားမ်ား ႏိုုင္ငံကို ျပန္လည္ေရာက္ရိွတဲ့ သတင္းကို ခြန္ဘသာက တင္ဆက္ထားပါတယ္။

Leave a Reply

  • (will not be published)