ေနရပ္ျပန္ဖို႔ခက္ခဲေနေသးတဲ့ စစ္ေဘးဒုကၡသည္ေတြ

Posted by on in Close_Up, အထူးအစီအစဥ္မ်ား, အပတ္စဥ္က႑

Details

ေျမျမႇဳပ္မိုင္းေၾကာင့္ ေနရပ္ျပန္ဖို႔ခက္ခဲေနေသးတဲ့ ကရင္ျပည္နယ္ ၿမိဳင္ႀကီးငူေဒသက စစ္ေဘးဒုကၡသည္ေတြ အေၾကာင္း Close-up အစီအစဥ္မွာ တင္ဆက္ထားပါတယ္။

DVB TV – 31.05.2017

Leave a Reply

  • (will not be published)