ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ မြန္ခရီးစဥ္ သထံုလူထုေတြ႔ဆံုပြဲ

Posted by on in မွတ္တမ္း႐ုပ္ရွင္, ႐ုပ္သံမွတ္တမ္း

Details

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ မြန္ခရီးစဥ္ သထံုလူထုေတြ႔ဆံုပြဲ
ရုိက္ကူး – ေကာင္းထက္ေက်ာ္
တင္ဆက္၊ တည္းျဖတ္ – ေမာင္တူး

Leave a Reply

  • (will not be published)