ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ခႏၱီးမွာ လူထုကို ေဟာေျပာ

Posted by on in သတင္း, ေရြးေကာက္ပြဲ, ႏိုင္ငံေရး

Details

စစ္ကိုင္းတိုင္း မဲဆြယ္စည္းရုုံးေရး ခရီးစဥ္သြားေနတဲ့ အမ်ဳိးူသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဥကၠဌ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဟာ စက္တင္ဘာ ၂၅ ရက္ေန႔က ခႏၱီးမွာ ေဒသခံလူထုကို ေဟာေျပာခဲ့ပါတယ္။
ရိုုက္ကူး – ေကာင္းထက္ေက်ာ္

Leave a Reply

  • (will not be published)