ေဒါက္တာသန္းျမင့္ (ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီး)ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းျခင္း

Posted by on in အင္တာဗ်ဴ း, ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခန္း

Details

ေဒါက္တာသန္းျမင့္ (စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး ၀န္ၾကီးဌာနန ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီး)ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခန္း
တင္ဆက္ – ခင္ေမာင္၀င္း
DVB TV – 06.06.2017

Leave a Reply

  • (will not be published)