ေတးဂီတ : Freedom From Fear

Posted by on in MTV

Details

ေတးေရး – Hal St John
ေတးဆုိ – Cherrie Anderson, Hal St John
တုိ႔သီဆုိထားတဲ့
“Freedom From Fear”
ဒီသီခ်င္းကေတာ့ လန္ဒန္အေျခဆုိက္
Ooberfuse Band အဖြဲ႕ရဲ႕သီခ်င္းျဖစ္ၿပီး
ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ျဖစ္တည္ေနတဲ့ အေျခအေနေတြ
ေၾကာက္ရြံ႕မႈေတြကေန လြတ္ေျမာက္ႏုိင္ၾကေစဖုိ႔
ဆုေတာင္းေနတဲ့အေၾကာင္း
စတာေတြကုိ music ျမဴးျမဴးေလးနဲ႔ သီဆုိထားပုံကုိ
ထုတ္လႊင့္တင္ဆက္ေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။

Leave a Reply

  • (will not be published)