ေတးဂီတ : ေျမျမႇဳပ္မို္င္း

Posted by on in MTV

Details

ေတးေရး – ေစာဖုိးခြား
ေတးဆုိ – ေစာဖုိးခြား
ကိုယ္တုိင္ေရးစပ္ သီဆုိထားတဲ့
“ေျမႁမွဳပ္မုိင္း”
ဒီသီခ်င္းကေတာ့ ေျမႁမွဳပ္မုိင္းဒဏ္ေၾကာင့္ခံစားရတဲ့
ဒုကၡခံစားရတဲ့ ျပည္သူေတြ နစ္နာသူေတြအေၾကာင္းကုိ
ေရးစပ္သီဆုိထားတဲ့ဒီသီခ်င္းကုိ ထုတ္လႊင့္တင္ဆက္ေပးလုိက္ပါတယ္။

Leave a Reply

  • (will not be published)