ေတးဂီတ : အတူတူ

Posted by on in MTV

Details

ေတးေရး – ညီေအာင္
ေတးဆုိ – ညီေအာင္
ကုိယ္တုိင္ေရးစပ္သီဆုိထားတဲ့
“အတူတူ”
“တစ္ဦးနဲ႔တစ္ဦး
ေနေရာင္ၾကည့္ျခင္း တုိ႔အတူ
အေမွာင္ေတြဖယ္ရွားၿပီး
အလင္းေရာင္ေတြထြန္းညိွၿပီး
ကမၻာေျမၿငိမ္းခ်မ္းေရး ပန္းတုိင္ခရီးအတြက္
အတူတူ လက္တြဲလုိက္ၾကမယ္”
ေတးေရး/ေတးဆုိ-ညီေအာင္ ကုိယ္တုိင္ေရးစပ္သီဆုိထားတဲ့
“အတူတူ” ဆုိတဲ့သီခ်င္းကုိ ခံစားၾကည့္ရူႏုိင္ဖုိ႔ ထုတ္လႊင့္ေပးလုိက္ပါတယ္။

Leave a Reply

  • (will not be published)