ေတးဂီတ : မီးေလာင္ေတာင္ယာ

Posted by on in MTV

Details

ေတးေရး – ရီမုိ
ေတးဆုိ – အိမ့္ခ်စ္
သီဆုိထားတဲ့
“မီးေလာင္ေတာင္ယာ”
ေျမျမွဳပ္မုိင္းဒဏ္ေၾကာင့္
အျပစ္မဲ့ျပည္သူေတြ ဘ၀ေတြဆုံးရံႈးူၿပီး
မုိးသားေတြရွင္းသန္႔တဲ့ ကမၻာေျမဟာ
မီးေတြေတာက္ေလာင္ၿပီး အစိမ္းေရာင္ေတြမႈိင္းရင့္ကုန္ၿပီး
ဘ၀ေတြကုိယ္စီ ပင္ပန္းႏြမ္းႏြယ္ရတဲ့အေၾကာင္းကုိ
ေရးစပ္သီဆုိထားတဲ့သီခ်င္းကုိ ထုတ္လႊင့္တင္ဆက္ေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။

Leave a Reply

  • (will not be published)