ေဆးေရာင္စံု ရွဳေမ်ွာ္ခင္း (၁.၁၀.၂၀၁၃)

ရိုက္ကူး - ညိဳမာသက္ ၊ ေဇာ္ရန္ႏိုင္တင္ဆက္ - ညိဳမာသက္

Posted by DVB entertainment on Tuesday, October 1, 2013

ေဆးေရာင္စံု ႐ႈေမွ်ာ္ခင္း (၁ ေအာက္တိုဘာ ၂၀၁၃)

Posted by on in စာေပအႏုပညာ, ေဆးေရာင္စံု႐ႈေမွ်ာ္ခင္း

Details

ေဆးေရာင္စံု ႐ႈေမွ်ာ္ခင္း (၁ ေအာက္တိုဘာ ၂၀၁၃)

Leave a Reply

  • (will not be published)