ေဆးေရာင္စံု ရွဳေမွ်ာ္ခင္း၂၈.၉.၂၀၁၃

ရိုက္ကူး - ညိဳမာသက္ ၊ ေဇာ္ရန္ႏိုင္တင္ဆက္ - ညိဳမာသက္

Posted by DVB entertainment on Sunday, September 29, 2013

ေဆးေရာင္စံု ႐ႈေမွ်ာ္ခင္း (၂၈ စက္တင္ဘာ၂၀၁၃)

Posted by on in စာေပအႏုပညာ, ေဆးေရာင္စံု႐ႈေမွ်ာ္ခင္း

Details

ေဆးေရာင္စံု ႐ႈေမွ်ာ္ခင္း (၂၈ စက္တင္ဘာ၂၀၁၃)

ရိုက္ကူး – ညိဳမာသက္ ၊ ေဇာ္ရန္ႏိုင္
တင္ဆက္ – ညိဳမာသက္

Leave a Reply

  • (will not be published)