ေဆးေရာင္စံုရွဳေမ်ွာ္ခင္း အစီအစဥ္(၉.၁၁.၂၀၁၃)

အနုပညာနဲ႔ ပါက္သက္တဲ႔ အေၾကာင္းအရာေတြနဲ႔ အနုပညာရွင္ေတြရဲ႔ လႈပ္ရွားမႈေတြကို အပတ္စဥ္ တင္ဆက္ေပးေနတဲ့ ေဆးေရာင္စံုရွဳေမ်ွာ္ခင္း အစီအစဥ္ ျဖစ္ပါတယ္။အခုတစ္ပတ္မွာေတာ႔ -အစီအစဥ္မွာေတာ့ ျမန္မာ့ရုပ္ရွင္ အႏုပညာဂုဏ္ရည္ဆုေပးအပ္ခ်ီးျမွင့္ခံရတဲ့အႏုပညာရွင္ ၁၀ ဦးထဲက အကယ္ဒမီ တင္တင္ႏြဲ. အေၾကာင္း၊အမ်ိဳးသားကဇာတ္ရံုမွာက်င္းပေနတဲ့ ျပည္ေထာင္စုမဟာမဂၤလာသဘင္ လို.နာမယ္ေပးထားတဲ့ တိုင္းရင္းသားရိုးရာမဂၤလာအခမ္းအနားေတြသရုပ္ျပ တင္ဆက္ပြဲ အေၾကာင္းစင္ထရယ္ ဟိုတယ္မွာ ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ စာအုပ္မိတ္ဆက္ပြဲ အေၾကာင္း ေတြကို တင္ဆက္ေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။

Posted by DVB entertainment on Sunday, November 10, 2013

ေဆးေရာင္စုံ ရႈေမ်ွာ္ခင္း (၉ ႏို၀င္ဘာ ၂၀၁၃)

Posted by on in စာေပအႏုပညာ, ေဆးေရာင္စံု႐ႈေမွ်ာ္ခင္း

Details

ေဆးေရာင္စုံ ရႈေမ်ွာ္ခင္း (၉ ႏို၀င္ဘာ ၂၀၁၃)

အနုပညာနဲ႔ ပါက္သက္တဲ႔ အေၾကာင္းအရာေတြနဲ႔ အနုပညာရွင္ေတြရဲ႔ လႈပ္ရွားမႈေတြကို အပတ္စဥ္ တင္ဆက္ေပးေနတဲ့ ေဆးေရာင္စံုရွဳေမ်ွာ္ခင္း အစီအစဥ္ ျဖစ္ပါတယ္။
အခုတစ္ပတ္မွာေတာ႔ –
အစီအစဥ္မွာေတာ့ ျမန္မာ့ရုပ္ရွင္ အႏုပညာဂုဏ္ရည္ဆုေပးအပ္ခ်ီးျမွင့္ခံရတဲ့အႏုပညာရွင္
၁၀ ဦးထဲက အကယ္ဒမီ တင္တင္ႏြဲ. အေၾကာင္း၊
အမ်ိဳးသားကဇာတ္ရံုမွာက်င္းပေနတဲ့ ျပည္ေထာင္စုမဟာမဂၤလာသဘင္ လို.နာမယ္ေပးထားတဲ့
တိုင္းရင္းသားရိုးရာမဂၤလာအခမ္းအနားေတြသရုပ္ျပ တင္ဆက္ပြဲ အေၾကာင္း
စင္ထရယ္ ဟိုတယ္မွာ ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ စာအုပ္မိတ္ဆက္ပြဲ အေၾကာင္း ေတြကို တင္ဆက္ေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။

Leave a Reply

  • (will not be published)