ေဆးေရာင္စုံ ရႈေမွ်ာ္ခင္း (၂၉.၁၀.၂၀၁၃)

စာေပ၊ ရုပ္ရွင္၊ ဂိီတ၊ ပန္းခ်ီ စတဲ႔ အနုပညာအေၾကာင္းအရာေတြနဲ႔ အနုပညာရွင္ေတြရဲ႔ လႈပ္ရွားမႈ အနုပညာရွင္ေတြရဲ႔ စကားသံေတြ ကို တင္ဆက္ေပးေနတာျဖစ္ပါတယ္။၁။ ဗန္းေမာ္တင္ေအာင္ ၃၅နွစ္ျပည္႔ အထိမ္းအမွတ္ပြဲကို ရန္ကုန္ျမိဳ႔ ဗိုလ္ေအာင္ေက်ာ္လမ္းမွာရွိတဲ႔ ဟုမ္းခန္းမမွာ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ႔တဲ႔ အေၾကာင္း၂။ဲျ မန္မာနိုင္ငံရုပ္ရွင္အစည္းအရုံးက က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ႔တဲ႔ ရံပုံေငြ ေပးအပ္တဲ႔ အခမ္းအနား၃။ ကိုလူေခ်ာအဖြဲ႔က လူၾကမ္းသရုပ္ေဆာင္ ေကာင္းေက်ာ္ရဲ႔ စကားသံ နဲ႔အတူ ၄။ တာေမြျမိဳ႔နယ္ သန္တိသုခေက်ာင္းတိုက္မွာ ပီနန္ဆရာေတာ္ဘုရားၾကီး က ဦးစီးက်င္းပတဲ႔ မဟာဘုံကထိန္ပြဲေတာ္ အေၾကာင္းတို႔ကို တင္ဆက္ေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။ရိုက္ကူး - ညိဳမာသက္ ၊ ေဇာ္ရန္နိုင္တည္းျဖတ္ / တင္ဆက္ - ညိဳမာသက္

Posted by DVB entertainment on Wednesday, October 30, 2013

ေဆးေရာင္စုံ ရႈေမ်ွာ္ခင္း (၂၉ ေအာက္တိုဘာ ၂၀၁၃)

Posted by on in စာေပအႏုပညာ, ေဆးေရာင္စံု႐ႈေမွ်ာ္ခင္း

Details

စာေပ၊ ရုပ္ရွင္၊ ဂိီတ၊ ပန္းခ်ီ စတဲ႔ အနုပညာအေၾကာင္းအရာေတြနဲ႔ အနုပညာရွင္ေတြရဲ႔ လႈပ္ရွားမႈ အနုပညာရွင္ေတြရဲ႔ စကားသံေတြ ကို တင္ဆက္ေပးေနတာျဖစ္ပါတယ္။
၁။ ဗန္းေမာ္တင္ေအာင္ ၃၅နွစ္ျပည္႔ အထိမ္းအမွတ္ပြဲကို ရန္ကုန္ျမိဳ႔ ဗိုလ္ေအာင္ေက်ာ္လမ္းမွာရွိတဲ႔ ဟုမ္းခန္းမမွာ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ႔တဲ႔ အေၾကာင္း
၂။ဲျ မန္မာနိုင္ငံရုပ္ရွင္အစည္းအရုံးက က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ႔တဲ႔ ရံပုံေငြ ေပးအပ္တဲ႔ အခမ္းအနား
၃။ ကိုလူေခ်ာအဖြဲ႔က လူၾကမ္းသရုပ္ေဆာင္ ေကာင္းေက်ာ္ရဲ႔ စကားသံ နဲ႔အတူ
၄။ တာေမြျမိဳ႔နယ္ သန္တိသုခေက်ာင္းတိုက္မွာ ပီနန္ဆရာေတာ္ဘုရားၾကီး က ဦးစီးက်င္းပတဲ႔ မဟာဘုံကထိန္ပြဲေတာ္ အေၾကာင္းတို႔ကို တင္ဆက္ေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။
ရိုက္ကူး – ညိဳမာသက္ ၊ ေဇာ္ရန္နိုင္
တည္းျဖတ္ / တင္ဆက္ – ညိဳမာသက္

Leave a Reply

  • (will not be published)