စစ္ေျမျပင္ျဖစ္ခဲ့ရတဲ့ ေက်းရြာေတြဆီ

Posted by on in ေခတ္ၿပဳိင္ေကာက္ေၾကာင္းမ်ား

Details

ရွမ္း SSPP တပ္ နဲ႔ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္တို႔ရဲ႕ တိုက္ပြဲေတြေၾကာင့္ စစ္ေျမျပင္ျဖစ္ခဲ့ရတဲ့ သီေပါျမိဳ႕နားက ေက်းရြာေတြဆီသြားတဲ့ခရီးစဥ္အေၾကာင္းကို ရႈစားၾကရမွာပါ။

Leave a Reply

  • (will not be published)