ေခတ္ျပိဳင္ေကာက္ေၾကာင္းမ်ား အစီအစဥ္

Posted by on in ေခတ္ၿပဳိင္ေကာက္ေၾကာင္းမ်ား

Details

ေခတ္ျပိဳင္ေကာက္ေၾကာင္းမ်ား အစီအစဥ္မွ လမ္းေပၚမွာ အခ်ိန္ဟာ ေငြျဖစ္ေနသူတေယာက္နဲ႔ ဝေဒသေရာက္ ဆံသဆရာတေယာက္ရဲ႕ဘဝေကာက္ေၾကာင္းေတြကို ရႈစားၾကရမွာပါ။

Leave a Reply

  • (will not be published)