ေခတ္လူိင္းရင္ျပင္ အစီအစဥ္

Posted by on in ေခတ္လိႈင္းရင္ျပင္

Details

ေခတ္လူိင္းရင္ျပင္ အစီအစဥ္ တင္ဆက္ – ေ၀ယံေဇာ္၊ ေဇယ်ာထြန္း၊ ဆန္နီ၊ အိသူဇာ၊ မုိးထက္ထက္၀င္း တည္းျဖတ္ – ေ၀ယံေဇာ္

Leave a Reply

  • (will not be published)