ေခတ္လူိင္းရင္ျပင္ အစီအစဥ္

Posted by on in ေခတ္လိႈင္းရင္ျပင္

Details

ေခတ္လူိင္းရင္ျပင္ အစီအစဥ္
တင္ဆက္ – ေ၀ယံေဇာ္၊ ေယ်ာထြန္း၊ ေအာင္မင္းစုိး၊ ေက်ာ္ေက်ာ္၊ ယြန္းရတီ
တည္းျဖတ္ – ေ၀ယံေဇာ္

Leave a Reply

  • (will not be published)